• Utbildning i livsmedelshygien och egenkontroll samt HACCP
  • Ta fram och anpassa egenkontrollprogram och HACCP till ert företag
  • Utföra kontroll och revision på er anläggning
  • Provtagning
  • Tillståndsansökningar och myndighetskontakt
  • Allmän rådgivning i livsmedelshygien och gällande livsmedelslagstiftning
  • Rådgivning och granskning av ritningar vid ny- och ombyggnation
  • Löpande hygienavtal för regelbundet stöd i hygienarbetet

 

Ramavtal finns för samarbete med kommunala verksamheter i Göteborgs Stad och närliggande kommuner. 

Vill du ha mer information och ett kostnadsförslag?
Hör av dig!