”Guideline har hjälpt oss med utbildning och vårt egenkontrollprogram. Att personalen kan förstå egenkontrollen och att den är anpassad till vår verksamhet gör att den fungerar väldigt bra i det dagliga arbetet. Och det är alltid lätt att ringa Malin och fråga om råd. Det känns tryggt att ha så bra kontroll och veta att all mat är säker för kunden.”

Malin Bergqvist, ägare till Malins Skafferi, Göteborg.LCT Produktion
”Att snabbt och enkelt kunna få hjälp efter behov från en utomstående expert som är insatt i vår produktion är otroligt värdefullt för företaget. Samarbetet med Malin på Guideline är enkelt och okomplicerat, en trygghet för oss!

Lasse Andrén, LCT Produktion AB, Surte.
”Malin har gjort egenkontrollen konkret för medarbetarna och skapat en förståelse för dess betydelse. Hon har ett flexibelt arbetssätt som skapar ordning och reda. Hon är lyhörd, ser problemen och har gett oss konkreta och bra förslag på lösningar. Det har förenklat vårt hygienarbete avsevärt!”

Heléne Gustafsson, områdeschef för Måltid, Norra Hisingen.
”Vi tog hjälp av Malin som bollplank och utbildare när vi arbetade fram nya hygienrutiner för våra serveringar i Lundby församling. Samarbetet drev på projektet på ett positivt sätt och gjorde att slutresultatet landade på en bra nivå.”

Eva Lardner Björklund, präst och projektledare i Lundby församling.